ปรัชญาบริษัท

ในฐานะบริษัทขนาดกลางที่ดำเนินกิจการโดยครอบครัวมายาวนาน เราต้องการมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมต่างๆในสำนักงานของท่านให้มีความปลอดภัย สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนมีผลต่อความสุขในชีวิตการทำงานของทุกท่าน
เราจึงมุ่งมั่น ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัย รูปลักษณ์และดีไซน์ทันสมัย สวยงาม และใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ ( Innovation ) ในการพัฒนาสินค้าออกสู่ตลาดอยู่เสมอมา และเรายินดีรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าทุกท่าน เพื่อเราจะได้นำข้อคิดเห็นต่างๆมาใช้ในการพัฒนาสินค้าของเรา เพื่อจะทำให้เราสามารถจัดหาผลิตภัณฑ์ต่างๆได้เหมาะสมและเพิ่มความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า
นอกจากนี้ TKG เล็งเห็นถึงความสำคัญในการร่วมมือระหว่างพันธมิตรธุรกิจ เพื่อเพิ่มการทำงานที่มีประสิทธิภาพและส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกันระหว่างลูกค้า พันธมิตร โดยเรามุงมั่นที่จะเป็นพันธมิตรที่ดีและมีนโยบายที่จะเติบโตไปพร้อมกับคู่ค้า รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยเน้นการสร้างความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการต่อยอดนวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างการเติบโตในธุรกิจอย่างยั่งยืน

Kontaktieren Sie uns

Haben Sie noch Fragen?

Gerne beraten wir Sie unverbindlich zu allen Fragen rundum unser Angebot.

Wir freuen uns auf Ihre Nachricht.

Einfach das nachfolgende Formular ausfüllen und wir bearbeiten Ihr Anliegen umgehend.

8 + 5 =